fbpx

BOOKING
สำรองพื้นที่

TIF & Food Pack Asia @เชียงใหม่

งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรอาหาร-เครื่องดื่ม เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสินค้าอุตสาหกรรม ครอบคลุมภาคเหนือทั้งหมด
RESERVE SPACE / สำรองพื้นที่